Ogłoszenia

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Piłsudskiego nr 4 w dniach 05.02.2019 r. – 25.02.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku nr 24A przy ul. E. Orzeszkowej Ełku, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w działkach oznaczonych nr 1354/3 i 1354/5.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.


Załączniki

wykaz (PDF, 632.4 KiB)