Ogłoszenia

Autor: M. Kawecki
Spis Rolny 2020 - Spisz się sam i pomóż swemu miastu wygrać w konkursie Prezesa GUS
GUS zaprasza do udziału w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Szczegóły konkursu pod adresem: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020Strona
Szczegóły samospisu: https://psr2020.spis.gov.pl