Ogłoszenia - Sprzedaż nieruchomości Tryb przetargowy

Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta Ełku, stanowiących własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża pod pojemniki na odzież używaną
Prezydent Miasta Ełku, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),` podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 26 lutego do 18 marca 2019 r., wywieszo­no na tablicy wykaz nieruchomości położonych...
Więcej