Ogłoszenia - Posiedzenia Komisji Rady Miasta Ełku

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Prezentacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ełku. 4. Targowica Miejska – szanse na rozwój. 5. Inwestycje miejskie – stan realizacji. 6. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Funkcjonowanie Muzeum Historycznego w Ełku-podsumowanie roku 2020 i plany na 2021. 4.    Sprawozdanie z funkcjonowania Ełckiej Kolei Wąskotorowej i omówienie planów na przyszłość. 5.    Informacja o...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2021 r. 4. Informacja na temat planowanych i wykonanych działań ekologicznych na terenie miasta w roku 2021, ich kosztów oraz potrzeb w tym zakresie. 5. Wykonanie budżetu miasta za rok 2020. 6. Prezentacja i ocena stanu zadłużenia miasta , kosztów...
Więcej
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie petycji z dnia 18.02.2021 r. przeciwko zasypaniu zabytkowego tunelu prowadzącego do wąskotorówki w Ełku, opinia do projektu uchwały. 4. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Ełku w sprawie opłat za odpady komunalne. 5. Zakończenie obrad....
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Funkcjonowanie Szkoły Sportowej i plany na rok szkolny 2021/2022. 4.    Funkcjonowanie Informacji Turystycznej w Ełku – usytuowanie lokalowe, dostępność materiałów informacyjnych i...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełk za rok 2020. 4.    Mieszkalnictwo komunalne - stan aktualny oraz plany na przyszłość. 5.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień,...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Informacja na temat zasobów mieszkaniowych Gminy Miasto Ełk, potrzeby oraz koszty administrowania. 4.    Prezentacja działalności MZK Sp. z o.o. w Ełku za rok 2020 – propozycje działań prowadzących do...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Problem ze smogiem w mieście Ełku. 4.    Inwestycje miejskie - stan realizacji. 5.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Miejskiego Przedszkola Bajka w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką Oświatową        Samorządu Terytorialnego (POST). 4.    Sytuacja oświatowa w...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Informacja o stanie organizacyjnym i finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 4. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa majątku zarządzanego przez MOSiR. 5. Kalendarz imprez i przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i turystycznych na 2021 rok – cele oraz budżety...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Podsumowanie pracy Straży Miejskiej w Ełku za 2020 rok - wyzwania oraz plany rozwojowe na kolejne lata. 4.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Ełku oraz 3 – letniego Programu Wspierania...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Ełcki Zamek – stan aktualny i plany inwestycyjne. 4.    Sprawy różne i wolne wnioski. 5.    Zakończenie obrad.   Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja wydatków związanych z remontami i utrzymaniem dróg oraz planowane remonty i inwestycje drogowe w 2021 roku. 4.    Opinia Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży...
Więcej
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. 4.    Przekazanie sieci wod-kan ul. Lekarska. 5.    Inwestycje miejskie stan realizacji. 6.   ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Ełku. Najciekawsze, zrealizowane działanie związane z Polityką         Oświatową Samorządu Terytorialnego (POST). 4.    Omówienie...
Więcej
Zmiana terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z kontroli wybranej inwestycji miejskiej - Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – wiaty. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad.  ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: J.K
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Sytuacja epidemiologiczna w dobie pandemii COVID-19 w Powiecie Ełckim. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno        Epidemiologicznej w Ełku. 4.    Informacja o wynikach...
Więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: M.N.
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Prezentacja z bieżącej działalności MKS Mazur Ełk. 4.    Bonifikaty dla klubów sportowych w Ełku – wysokości ulg w 2020 r. oraz stawki za wynajem obiektów sportowych i szkolnych       ...
Więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z kontroli wybranej inwestycji miejskiej - Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – wiaty. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zakończenie obrad. Posiedzenia...
Więcej
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie posiedzenia. 2.    Przyjęcie porządku obrad. 3.    Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w czterech kwartałach 2020 roku. 4.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz...
Więcej