Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu MPPiRPA na 2021 rok
Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Uwagi i sugestie są przyjmowane do 05.01.2021 r.

Głównym celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii mieszkańców Ełku oraz instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu Miasta, których cele statutowe związane są z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Konsultacje społeczne dotyczące rozwiązywania i profilaktyki problemów alkoholowych odbywają się od 23.12.2020 r. i potrwają do 05.01.2021 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Forma pośrednia:

- przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

Forma bezpośrednia:

- przekazanie uwag bezpośrednio pracownikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku podczas dyżuru konsultacyjnego, w dniach i godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Piłsudskiego 2.

Więcej na: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/akty/14/9069/uruchomienia_konsultacji_spolecznych_projektu_Miejskieg...


Zobacz raport z konsultacji społecznych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
https://www.elk.pl/files/multimedia/files/aa44e02b6e80d30cbafeaac9ea5e6ddc.pdf