Ogłoszenia

Dyskusja publiczna nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. Studium.

Najbliższa dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona 31 marca 2021 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, z zachowaniem środków ostrożności zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można także zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ełku (po telefonicznym umówieniu się), a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenneStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz bezpośrednio pod linkiem.