Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”
Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolbego, Baranki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 kwietnia 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju 232 (po telefonicznym umówieniu się). Informacje udzielane są telefonicznie: (87) 73 26 153 i mailowo: um@um.elk.pl.

Projekt planu miejscowego jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” oraz pod linkiem.

W trakcie wyłożenia odbędą się dwie dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami:

  • 18 maja 2021 roku o godz. 10.00: dyskusja zostanie przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji zdalnej;
  • 2 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku.

Wzór uwagi do miejscowego planu do pobrania