Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2030
W dniach 19 lipca-23 sierpnia 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, obejmującego Gminę Miasto Ełk i Gminę Ełk. Konsultacje skierowane są m.in. do obu gmin i lokalnych partnerów społecznych czy gospodarczych.

Celem konsultacji społecznych jest zbadanie opinii społecznej na temat projektu Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełku do roku 2030.

Konsultacje społeczne dotyczą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku, obejmującego Gminę Miasto Ełk i Gminę Ełk. Skierowane są w szczególności do mieszkańców obu gmin, sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych  oraz regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Okres konsultacji społecznych: 19 lipca – 23 sierpnia 2021 r.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

Pośrednie:

a.    Przekazanie opinii pocztą tradycyjną lub osobiście za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą przetwarzania danych, w czasie trwania konsultacji, na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

b.    Przekazanie opinii przy pomocy poczty elektronicznej, w czasie trwania konsultacji poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego wraz z klauzulą przetwarzania danych na adres e-mail zit@um.elk.pl .

Bezpośrednia:

a.    Przekazanie opinii bezpośrednio podczas dyżurów Biura Związku ZIT MOF Ełk w czasie trwania konsultacji w godzinach 8:00 – 15:00, w lokalu nr 12 przy ul. Małeckich 3, 19-300 Ełk.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja Łapińska, Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl .

Dodatkowe informacje oraz formularz konsultacyjny dostępne na: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10040/7819/Konsultacje_spoleczne_projektu_Strategii_Rozwoju_Osrodka_...