Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wydaniu decyzji nr K-3/2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok - Ełk".