Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego - sprostowanie pomyłki pisarskiej
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o wydaniu z urzędu postanowienia z dnia 8 września 2021 r., o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr K-3/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WIN-I.747.1.4.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok - Ełk".