Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2021 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Ocena działań podjętych przez Prezydenta Miasta w ramach rozwoju sportu.

4.    Analiza kierunków rozwoju turystyki w Ełku. Wsparcie finansowe działań turystycznych.

5.    Podsumowanie działań instytucji miejskich związanych z obsługą ruchu turystycznego. Sprawozdanie z udziału w targach i wydarzeniach turystycznych.

6.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

7.    Sprawy różne i wolne wnioski.

8.    Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku