Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 września 2021 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze.

4. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku