Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr K-3/2021
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr K-3/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. , znak WIN-I.747.1.4.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dotyczącej realizacji inwestycji pn. "Prace na linii na E 75 na odcinku Białystok - Suwałki Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek - Ełk.