Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 19 października 2021 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Opinia do projektu uchwały w sprawie rozpoznania wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Tuwima 26B i Tuwima 26A w Ełku odnośnie wybudowania Skate Parku w miejscu byłej Kaplicy przy ul. 11 Listopada.

4.       Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku