Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska
Ankieta Car-sharing
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile zaprasza do udziału w badaniu ankietowym na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Badania obejmują Polskę, Słowację, Czechy, Węgry oraz Rosję.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile oraz University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics prowadzą międzynarodowe badania naukowe dotyczące zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Zebrane statystyki wykorzystane zostaną jako zagregowane dane naukowe. Posłużą do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Link do ankiety: https://survey.puss.pila.pl/new/index.php/725624?lang=pl