Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska, 5 stycznia 2022 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska, 5 stycznia 2022 r.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 stycznia 2022 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

4. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku