Ogłoszenia

Autor: Magdalena Nowikowska, 11 stycznia 2022 r.
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku
Autor: Magdalena Nowikowska, 11 stycznia 2022 r.
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 21 stycznia 2022 roku (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok.

4.    Informacja dot. oferty dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym.

5.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej
       Sesji Rady Miasta Ełku.

6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

7.    Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku