Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 17 maja 2022 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Funkcjonowanie Muzeum Historycznego w Ełku – podsumowanie roku 2021 i plany na 2022.
  4. Sprawozdanie z funkcjonowania Ełckiej Kolei Wąskotorowej i omówienie planów na przyszłość.
  5. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i rekreacyjnych do sezonu letniego.
  6. Opinia komisji do wniosku o dofinansowanie i współorganizację gali mieszanych sztuk walki w Ełku.
  7. Opinia komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku