Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 18 maja 2022 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Opinia komisji do inicjatywy lokalnej grupy mieszkańców pt.: „Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki”.

4. Opinia komisji do inicjatywy lokalnej grupy mieszkańców pt.: „Aktywne Światełko-modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Światełko” w Ełku”.

5. Opinia komisji do  projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.

6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.

7. Opinia komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

8. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

9. Stanowisko w sprawie rosnących cen energii cieplnej i elektrycznej, paliw, węgla i gazu.

10Sprawy różne i wolne wnioski.

11Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku