Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 19 maja 2022 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Spotkanie z przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej ‘Świt” w Ełku dotyczące działalności spółdzielni.

4. Informacja na temat bieżącej działalności PEC w Ełku.

5. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.

6. Opinia komisji  do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku