Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie koncepcji utworzenia parkingu przy MOSiR w Ełku.
 4.  Zamek w Ełku — omówienie stanu obecnego i przyszłości zabytku.
 5. Analiza kierunków rozwoju turystyki w Ełku. Wsparcie finansowe działań turystycznych.
 6. Wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście- formy wypoczynku oraz źródła finansowania.
 7. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
 8. Opinia komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.
 9. Opinia komisji dotycząca oferty współorganizacji gali mieszanych sztuk walki w Ełku.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Turystyki za rok 202I.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku