Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie koncepcji utworzenia parkingu przy Parku Wodnym MOSiR w Ełku.

4. Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2021 rok.

5. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.

6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.

7. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie w określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ełk na rok szkolny 2022/2023.

8. Opinia komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ełku.

9. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

10. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp, zwanego „Ełk-Kajki V".

11. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp, zwanego „Ełk-Szkolna".

12. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełku

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023" za rok 2021.

14. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska miasta Ełku na lata 2018-2021 za okres 2020-2021.

15. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Ełku.

16. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru re­witalizacji Gminy Miasta Ełku.

17. Opinia komisji w sprawie zmiany miejscowego planu dla działki nr 2844/1 zlokalizowanej na osiedlu Konieczki.

18. Wyznaczenie przedstawicieli z komisji do prac w Zespole ds. Ełckiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

19. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego za 2021 rok.

20. Sprawy różne i wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku