Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.

4.  Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.

5.  Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2020-2034.

6.  Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie w określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gmi­nie Miasto Ełk na rok szkolny 2022/2023.

7.  Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

8.  Informacja dotycząca wniesienia wkładu pieniężnego do Pro-Medica sp. z o.o. w Ełku.

9.  Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu za rok 2021.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku