Ogłoszenia

Autor: V.Y
Lokal mieszkalny na sprzedaż
Autor: V.Y
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 1 września 2022 r. lokal mieszkalny nr 57, o pow. użytkowej 48,48 m2, położony na I piętrze w budynku nr 4 przy ul. Pięknej w Ełku

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 270.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 87 732 61 35, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej.