Ogłoszenia

Autor: V.Y
Lokal mieszkalny na sprzedaż
Autor: V.Y
Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 8 września 2022 r. lokal mieszkalny nr 6, o pow. użytkowej 29,92 m2, położony na I piętrze w budynku nr 1 przy ul. Czarnej wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 1,33 m2 w Ełku

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 179.520,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 87 732 61 35, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej.