Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 26 września 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z prośbą mieszkańców Ełku, użytkowników Działek Pracowniczych w sprawie ulicy Kolonia.
  4. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.
  5. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
  6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
  7. Opinia do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Stadion".
  8. Informacja na temat wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Ełku — dyskusja.
  9.  Sprawy różne i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku