Ogłoszenia

Autor: V.Y
Garaże na wynajem
Autor: V.Y
Miasto Ełk posiada lokale użytkowe (garaże) w zabudowie szeregowej przeznaczone do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone w Ełku przy ul. Świackiego 10 (garaż nr 1 o pow. 17,40 m2) oraz przy ul. Mickiewicza 34 (garaż nr 3 o pow. 10,80 m2).

  • Przedmiotowe lokale użytkowe (garaże) są wyłączone ze sprzedaży.
  • Wysokość opłat z tytułu najmu: do wylicytowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23% oraz pozostałe składniki dotyczące opłat eksploatacyjnych.
  • Termin wnoszenia opłat: do 10. dnia każdego miesiąca.
  • Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji zgodnie z zarządzeniem nr 840.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących zasób Miasta Ełku.
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: nie dotyczy.
  • Termin zagospodarowania lokalu: nie dotyczy.
  • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania nieczystego: nie dotyczy.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku w pokoju 242, bądź telefonicznie pod numerami: 877 326 170, 877 326 242, 877 326 221.