Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 27 września 2022 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

4. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.

5. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.

6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

7. Opinie dotyczące wniosków do projektu budżetu miasta Ełku na 2023 rok.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale 

YouTube Rada Miasta Ełku