Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 25 listopada 2022 roku (piątek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach ukierunkowanych na zwalczanie bezrobocia.
  4. Opinia Komisji do projektów uchwal, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku