Ogłoszenia

Autor: M.N | Data publikacji: 24 Listopada 2022
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Autor: M.N
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.
 4. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
 5. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy rondu.
 8. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Promenada”.
 9. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 10. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Ełku na lata 2023-2027”.
 11. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
 12. Raport z konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku oraz Gminy Ełk na lata 2022 – 2035”.
 13. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Ełku oraz Gminy Ełk na lata 2022 - 2035”.
 14. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Nadjeziorna II”.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku