Ogłoszenia

Autor: M.N
Posiedzenie Komisji Budżetu
Autor: M.N
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 29 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2022 rok.
 4. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
 5. Opinia komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty w miejskich żłobkach w Ełku.
 6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 9. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie Ełckiego Programu Współpracy.
 10. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2023-2024 dla mieszkańców miasta Ełku”.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale
YouTube Rada Miasta Ełku