Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk- Słowackiego"
Autor: Sylwia Dobrzyń
Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk- Słowackiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został ponownie wyłożony do publicznego wglądu na okres od 23 stycznia 2023 roku do 20 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 259 i mailowo: a.brylowska@um.elk.pl.

Projekt planu miejscowego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” oraz pod linkiem.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 8 lutego 2023 roku (środa) o godz. 9.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2023 roku.

Wzór uwagi do miejscowego planu do pobrania