Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 22 marca 2023 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Moniuszki 18.
  4. Ponowne rozpatrzenie wniosku o poparcie petycji Stowarzyszenia Aktywne Mazury o zmianę przepisów
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku