Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 23 Maja 2023
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miasta Ełku odbędzie się 30 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. W związku z przegłosowanym wnioskiem, posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w niej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Prezentacja i ocena stanu zadłużenia miasta, kosztów obsługi długu, możliwości redukcji zadłużenia lub dalszego zadłużania się w perspektywie WPF oraz bezpieczeństwa finansowego w tym zakresie.
  • Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2023 rok.
  • Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
  • Sprawy różne i wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku