Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 01 Września 2023
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku odbędzie się 4 września 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2023 r.
 4. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2023 rok.
 5. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
 6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Świackiego „Sępa").
 7. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ( ul. Mickiewicza).
 8. Opinia komisji do projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 2030.
 9. Sprawozdanie za 2022 rok z realizacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 2030.
 10. Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku