Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 21 Listopada 2023
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 24 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt budżetu miasta Ełku na 2024 rok — wstępne założenia w działach dotyczących komisji.
  4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji — stan organizacyjny, kadrowy i finansowy. Analiza możliwości rozwoju, w tym przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
  5. Park Wodny w Ełku — stan obecny (analiza kosztów funkcjonowania), omówienie potrzeb oraz planów na przyszłość.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku