Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 21 Listopada 2023
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Prezentacja pomysłów na aplikację mobilną dotyczącą rozwiązań ekologicznych dla miasta Ełku —laureaci konkursu „Twój Startup — Twoja przyszłość".
  4. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2023 rok.
  5. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.
  6. Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Ełk.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku