Ogłoszenia

Autor: PSK/ M.W. (MK) | Data publikacji: 26 Czerwca 2024
Akcja sterylizacja zwierząt
Autor: PSK/ M.W. (MK)
Od czerwca ruszyła akcja celem, której jest dofinansowanie sterylizacji i kastracji kotów oraz psów właścicielskich z terenu miasta Ełku z budżetu miasta. Akcja prowadzona jest pn. „AKCJA STERYLIZACJA”.

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich została przyjęta przez uchwałą nr LXI.668.2024 Rady Miasta Ełku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2024 r.”. Jest ona działaniem, które w znacznym stopniu zapobiega bezdomności zwierząt poprzez uniemożliwianie niekontrolowanego się ich rozmnażania.

Kastracja i sterylizacja zwierząt nie tylko przeciwdziała ich rozmnażaniu się, ale również ma wpływ na ich zdrowie i zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń. Dzięki wykonanemu zabiegowi zwierzęta mogą być zdrowsze i żyć dłużej. Działanie to wpłynie również na podniesienie świadomości mieszkańców Ełku w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego traktowania.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do zabiegu dofinansowanego z budżetu miasta?

1. Warunkiem udziału w akcji jest:

1) posiadanie zameldowania przez właściciela zwierzęcia na terenie Miasta Ełku;

2) posiadania przez zwierzę elektronicznego  identyfikatora/czipa;

3) złożenie przez właściciela zwierzęcia w Biurze Obsługi Kancelaryjnej (pok. 02) Urzędu Miasta Ełku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku wypełnionego wniosku o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich (wniosek do pobrania tutaj). 

2. Po weryfikacji wniosku, osoba ubiegająca się o dofinansowanie, zostanie poinformowana o wyniku i w przypadku pozytywnej oceny zostanie zaproszona po odbiór  pisemnego skierowania na zabieg weterynaryjny we wskazanej lecznicy.

3. W 2024 r. właściciel zwierząt będzie mógł uzyskać dofinansowanie na  zabiegi weterynaryjne: kastracji lub sterylizacji maksymalnie 2 kotów (niezależnie od płci) oraz kastracji i sterylizacji maksymalnie 2 psów (niezależnie od płci).
4. Wnioski będą przyjmowane według kolejności aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie.

5. Z usługi można skorzystać w  gabinecie weterynaryjnym zlokalizowanym w mieście Ełk tj. Gabinet Weterynaryjny Animal Medica A. Sidelnikow, M. Kasztelan spółka cywilna, ul. J. Kochanowskiego 44/ U4, Ełk,  tel. 600 889 101.

6. Gmina dofinansuje koszt zabiegu zwierząt:        


Pozostałe kwoty zabiegów kastracji i sterylizacji ponosi właściciel zwierząt w gabinecie weterynaryjnym.

Istnieje  możliwość, że  zwierzę nie zostanie poddane zabiegowi weterynaryjnemu ze względu na negatywną decyzję lekarza weterynarii np. gdy będą występowały jakiekolwiek przeciwwskazania medyczne, wtedy zwierzę zostanie wykluczone z akcji (lekarz weterynarii poinformuje o tym fakcie telefonicznie lub pisemnie właściciela zwierzęcia i urząd) ,

W przypadku wykluczenia zwierzęcia z akcji skierowanie na zabieg weterynaryjny traci swoją ważność.

Osoba upoważnioną do udzielania wszelkich informacji na temat akcji jest: Michał Wawreniuk (pokój 244 Urzędu Miasta Ełku), nr tel. 87 732 61 05.