Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 26 Czerwca 2024
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
Autor: V.Y

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Ełku:

1. Przy ul. Krzemowej  - teren pod zabudowę usługową, przetarg wyznaczony na dzień 29 sierpnia 2024r.):

•    działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2120/3 o powierzchni 0,7998 ha – cena wywoławcza 1.333.333,33 zł netto, wadium 265.000,00 zł;

•    działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2120/4 o powierzchni 0,8075 ha – cena wywoławcza 1.347.357,72 zł netto, wadium 269.000,00 zł.

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

2. Przy ul. Podmiejskiej – teren pod zabudowę usługową, przetarg wyznaczony na dzień 26 lipca 2024r.:

◦   działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2099/40 o powierzchni 0,1091 ha – cena wywoławcza 280.000,00 zł brutto, wadium 55.000,00 zł

3. Przy ul. Sportowej – teren pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, przetarg wyznaczony na dzień 12 lipca 2024r.:

◦   działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2153/5 o powierzchni 0,0948 ha – cena wywoławcza 191.484,00 zł netto, wadium 38.000,00 zł

◦   działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2153/6 o powierzchni 0,0899 ha – cena wywoławcza 181.484,00 zł netto, wadium 36.000,00 zł

◦   działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 2153/7 o powierzchni 0,1263 ha – cena wywoławcza 254.484,00 zł netto, wadium 50.000,00 zł

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przy ul. Jaćwingów teren pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, przetarg wyznaczony na dzień 19 lipca 2024r.:

◦   nieruchomość złożona z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2058/8 i
nr 2059/29 o łącznej pow. 0,0580 ha, wraz w udziałem wynoszącym 1/5 działki nr 2058/14
o powierzchni 0,0749 ha – cena wywoławcza wraz z udziałem 139.600,00 zł netto, wadium 27.000,00 zł

◦   nieruchomość złożona z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2058/10 i
nr 2059/25 o łącznej pow. 0,0693 ha, wraz w udziałem wynoszącym 1/5 działki nr 2058/14
o powierzchni 0,0749 ha – cena wywoławcza wraz z udziałem 194.600,00 zł netto, wadium 38.000,00 zł

◦   nieruchomość złożona z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 2058/11 i
nr 2059/24 o łącznej pow. 0,0683 ha, wraz w udziałem wynoszącym 1/5 działki nr 2058/14
o powierzchni 0,0749 ha – cena wywoławcza wraz z udziałem 191.600,00 zł netto, wadium 38.000,00 zł

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

5. Przy ul. Gustawa Gizewiusza – teren pod zabudowe usługową, przetarg wyznaczony na dzień 3 września 2024r.:

•    działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 307/93 o powierzchni 0,2336 ha – cena wywoławcza 920.144,00 zł netto, wadium 184.000,00 zł;

Do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegóły dotyczące ofert sprzedaży dostępne są w wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 234, tel. 87 732 62 32, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznej.”