Ogłoszenia

| Data publikacji: 27 Czerwca 2024
Obligacje Miasta Ełk

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie emisji obligacji przez Miasto Ełk w 2024 roku na łączną kwotę 56 000 000 zł (pięćdziesiąt sześć milionów złotych). Zgodnie z Uchwałą nr 13.II.2024 z dnia 28 maja 2024 roku Rada Miasta Ełku w sprawie emisji obligacji w roku 2024, Miasto Ełku planuje emisję obligacji w 3 seriach, z terminem wykupu w latach 2033-2039.

Oferty na przeprowadzenie emisji obligacji należy składać do dnia 19 lipca 2024r. na adres e-mail: um@um.elk.pl

W załączeniu podjęta uchwała Rady Miasta Ełku w sprawie emisji.

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10317/10132/Uchwala_nr_II_13_2024__Rady_Miasta_Elku_z_dnia_28_maja_...