Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 02 Lipca 2024
Rozpoczyna się nabór wniosków o wydanie opinii Związku ZIT MOF Ełk
Autor: V.Y
Od 3 lipca 2024 r.. rozpoczyna się nabór wniosków o wydanie opinii Związku ZIT MOF Ełk

Związek ZIT MOF Ełk (w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk) ogłasza nabór wniosków o wydanie opinii Związku ZIT MOF Ełk nt. zgodności projektu z listą projektów realizującą cele Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanieze środków programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027 w ramach naboru nr FEWM.06.06-IZ.00-001/24 Edukacja w ZIT

Termin składania wniosków o wydanie opinii Związku ZIT MOF Ełk:  3-12 lipca 2024 r.

 KontaktBiuro Związku ZIT MOF Ełk, Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 6 (I piętro), tel. 87 73 26 121, e-mail: s.lutkiewicz@um.elk.pl

 Szczegółowe informacje o naborze wniosków o wydanie opinii Związku ZIT MOF Ełk: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

 Dotyczy naboru nr: FEWM.06.06-IZ.00-001/24 Edukacja w ZIT

 Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 700 000 PLN

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie otrzymają projekty związane z tworzeniem nowych miejsc edukacji przedszkolnej na obszarach deficytowych (typ 1. projektu) oraz ze zwiększeniem atrakcyjności edukacji przedszkolnej (typ 2. projektu), przy czym realizacja 2 typu projektu możliwa jest jedynie jako uzupełnienie realizacji 1 typu projektu. Szczegółowy regulamin naboru FEWM jest dostępny na stronie https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/nabory/120