Ogłoszenia

Konsultacje Społeczne
Weź udział i wyraź swoją opinię!
KONSULTACJE DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO "EŁK- STADION"

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji 2", których celem jest zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ełk- Stadion". Obszar opracowania zlokalizowany jest w centrum miasta, ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Moniuszki, Gdańską, Sikorskiego i jest zróżnicowany pod względem zabudowy (zdjęcie poniżej).Przystąpienie do opracowania tego planu było podyktowane potrzebą zachowania ładu przestrzennego na terenach do tej pory niezagospodarowanych oraz uporządkowania istniejącej zabudowy.

Z dniem 31 maja 2021 roku zakończyliśmy konsultacje społeczne tego terenu, co jednak nie oznacza, że proces uczestnictwa mieszkańca w planowaniu przestrzennym się zakończył! :) Kolejnym etapem, w którym można wziąć udział, jest wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Zachęcamy do śledzenia strony głównej elk.pl i ogłoszeń w tej tematyce.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaprasza Maria Jagaciak z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", z którą realizujemy ten projekt.

Projekt „Przestrzeń dla Partycypacji 2”, realizowany jest przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, w partnerstwie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. Więcej informacji: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/


KONSULTACJE DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO "EŁK- WYSZYŃSKIEGO"


Tak konsultowaliśmy projekt planu miejscowego "Ełk- Wyszyńskiego" w 2019 roku: https://www.elk.pl/aktualnosci-wpis/3566/konsultujemy-projekt-elk-wyszynskiego