Ogłoszenia

Autor: M.N.
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełk za rok 2020.

4.    Mieszkalnictwo komunalne - stan aktualny oraz plany na przyszłość.

5.    Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady

       Miasta Ełku.

6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

7.    Zakończenie obrad.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku