Ogłoszenia

Autor: M.N.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku
Posiedzenie Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ełku odbędzie się 26 kwietnia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie petycji z dnia 18.02.2021 r. przeciwko zasypaniu zabytkowego tunelu prowadzącego do wąskotorówki w Ełku, opinia do projektu uchwały.
4. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Ełku w sprawie opłat za odpady komunalne.
5. Zakończenie obrad.


Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale

YouTube Rada Miasta Ełku