Ogłoszenia

Autor: Sylwia Dobrzyń
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego "Ełk- Stadion"
Autor: Sylwia Dobrzyń
Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Stadion” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 27 czerwca 2022 roku do 27 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00 do 16.00 (poniedziałek) oraz od 7.30 do 15.30 (wtorek- piątek), w pokoju nr 232. Informacje udzielane są także telefonicznie: (87) 73 26 152 i mailowo: b.nartowicz@um.elk.pl.

Projekt planu miejscowego jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” oraz pod linkiem.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 20 lipca 2022 roku o godz. 10.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Uwagi do projektu planu można wnosić na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Wzór uwagi do miejscowego planu do pobrania