Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 września 2022 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, jako posiedzenie w trybie hybrydowym (w sali sesyjnej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Ocena działań podjętych przez Prezydenta Miasta w ramach rozwoju sportu.

4. Podsumowanie działań instytucji miejskich związanych z obsługą ruchu turystycznego. Sprawozdanie z udziału w targach i wydarzeniach turystycznych.

5. Opinia komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale 

YouTube Rada Miasta Ełku