Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 17 lutego 2023 roku (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.

4. Dyskusja nad propozycją wprowadzenia Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Ełku.

5. Spotkanie z przedstawicielem Szpitala Pro-Medica. Omówienie bieżących spraw i problemów w funkcjonowaniu jednostki. Spotkanie raz na kwartał.

6. Informacja na temat realizacji polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Ełk.

7. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.

8. Sprawy różne i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku