Ogłoszenia

Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Ełku odbędzie się 23 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. W związku z przegłosowanym wnioskiem, posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w niej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Human „LEX" Instytut — prezentacja działań fundacji.
  4. Prezentacja programów zdrowotnych w szczególności związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną przeznaczonych dla mieszkańców Ełku w 2023 roku.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Ełku oraz „3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Miasta Ełku na lata 2022-2024" za rok 2022.
  6. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" za rok 2022.
  7. Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku