Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 22 Maja 2023
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. W związku z przegłosowanym wnioskiem, posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie stacjonarnym z możliwością uczestnictwa w niej osobiście lub w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja.

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek kulturalnych: Biblioteka Miejska i Muzeum Historyczne.
  • Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych (procedury, infrastruktura techniczna, BHP).
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach.
  • Psychiatria dziecięca w mieście Ełk.
  • Opinia Komisji do projektów uchwał, postanowień, sprawozdań, raportów będących w porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta Ełku.
  • Sprawy różne i wolne wnioski.
  • Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku