Ogłoszenia

Autor: V.Y | Data publikacji: 22 Marca 2024
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury
Autor: V.Y
Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ełku odbędzie się 25 marca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Ełku na 2024 rok.

4.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku.

5.    Opinia komisji do projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkole.

6.    Informacja o naborze do ełckich przedszkoli.

7.    Sprawy różne i wolne wnioski.

8.    Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji w kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku